Wat is ergotherapie

ergotherapieErgotherapie helpt wanneer u problemen of beperkingen ondervindt bij uw gewone, dagelijkse handelingen. Deze belemmeringen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan door ziekte, handicap, overbelasting of leeftijd.
Het kan hierbij gaan om problemen in de dagelijkse verzorging, huishouden, zelfstandig verplaatsen (binnen- of buitenshuis), uitvoeren van hobby’s, of werk.
De therapie richt zich op praktische wijze op handelingen die voor u belangrijk zijn en die problemen opleveren. Uw wensen staan daarbij centraal.
We streven naar een zo passend mogelijke oplossing voor u, zodat u weer zo zelfstandig en prettig mogelijk de dag door kunt komen.

Test Test Test